MI Nurul Hikmah Krandon

Mempererat Silaturahmi lewat Web, silahkan kunjungi situs kami

  • Selamat datang

  • LOGO PEMKOT TEGAL

  • Logo Kemenag Kota Tegal

  • Logo Depdikbud Kota Tegal

  • Logo MINHK

  • LOGO BADKO KOTA TEGAL

  • Pengurus Yayasan MINHK

  • Kepala Madrasah

  • Guru MINHK

  • Penjaga Sekolah

Posts Tagged ‘kahanan’

Mujudaken Lingkungan Kota Tegal Ingkang Sehat

Posted by minhktegal pada 21/05/2010

Pentas Anak DI PAI

Babakan kesehatan, ingkang dipun maksud ing mriki boten namung kesehatan lingkungan, nanging ingkang langkung wigatos inggih punika kesehatan awakipun piyambak utawi kesarasan pribadi ingkang kasebat Hygine.

Langkung-langkung kesarasan mental kita sedaya.

Kita generasi muda kedah nggadahi cita-cita ingkang sipatipun saget mbiyantu majengipun pembangunan, ingkang wigatos pembangunan bidang kesehatan utawi kesarasan. Kita dados generasi muda kedah sregep njagi kesarasan lan tumut nglestarikaken kahanan resik lan kesarasan lingkungan. Kadosta: nderek-nderek nglampahi gotong-royong utawi gugur gunung kalih para warga, supados kahanan kita endah, resik lan keminclong.

Kados motto ing kutho Tegal ” TEGAL KEMINCLONG MONCER KOTANE ”

GERBANG MAS Kutho Tegal Gerakan Pembangunan Masyarakat Kutho Tegal, ugi Tegal Bahari ” Bersih Aman Rapi lan Beriman”

Mangga kita sengkuyung Tegal Sehat 2010

Mangga kita sareng-sareng majengaken pembangunan khususipun pembangunan babakan kesarasan utawi kesehatan.

Kita dados lare pelajar kedah sregep njagi kesarasan.

Mugi-mugi kita dados generasi  mudha ingkang sehat, pinter lan taqwa. Amin

Iklan

Posted in Kesehatan, Uncategorized | Dengan kaitkata: , , , | Leave a Comment »